Vietnamese    English    
  Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Thành viên Đối tác Tuyển dụng Liên hệ Hỏi & Đáp
Trang chủ Dịch vụ Tư vấn Quản trị doanh nghiệp
TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Để nâng cao sức mạnh cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam cần không ngừng đổi mới, tăng cường năng lực điều hành, quản trị rủi ro và tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực. Các chuyên gia tư vấn tài chính giàu kinh nghiệm của AsiaInvest sẵn sàng trợ giúp khách hàng trong các lĩnh vực:
  • Tư vấn xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh: Bao gồm định hướng về phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhu cầu thị trường và thế mạnh của từng doanh nghiệp nhằm tăng khả năng cạnh tranh và đảm bảo tốc độ tăng trưởng bền vững.
  • Tư vấn tái cấu trúc vốn: Bao gồm xây dựng các phương án huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn theo chiến lược trung hạn và dài hạn trong các giai đoạn phát triển cụ thể. Bên cạnh đó, AsiaInvest sẽ tư vấn các giải pháp để luôn đảm bảo tính khả thi của chiến lược huy động vốn và tính hiệu quả về tài chính cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn quản lý rủi ro tài chính: Bao gồm việc xác định, đánh giá các ảnh hưởng của những thay đổi bất lợi đến kết quả hoạt động chung của doanh nghiệp như biến động của môi trường pháp lý, lãi suất, tỷ giá hối đoái, giá của cổ phiếu, trái phiếu, các khoản đầu tư dài hạn…và đưa ra các giải pháp quản trị phù hợp.
  • Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị nội bộ: Chúng tôi sẽ tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với từng doanh nghiệp đáp ứng tối đa các yêu cầu về quản lý và hoạch định chiến lược của Công ty. Hệ thống kiểm soát nội bộ sẽ bảo đảm các hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty được thực hiện một cách hiệu quả; các thông tin tài chính được cung cấp một cách đầy đủ, kịp thời, tin cậy và các hoạt động của công ty luôn tuân thủ luật pháp và các quy định hiện hành.