Vietnamese    English    
  Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Thành viên Đối tác Tuyển dụng Liên hệ Hỏi & Đáp
Trang chủ Dịch vụ Tư vấn Đầu tư bất động sản
TƯ VẤN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN
 
AsiaInvest cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp trong toàn bộ quá trình chuẩn bị và triển khai  dự án cho các hoạt động đầu tư bất động sản.

 

Dịch vụ của AsiaInvest được thiết kế phù hợp với  yêu cầu của từng khách hàng cho mọi công đoạn  triển khai dự án.

 

Chuẩn bị đầu tư dự án:

 • Hỗ trợ tìm kiếm các cơ hội phát triển và đầu tư bất động sản,
 • Tư vấn tìm kiếm, đánh giá năng lực và lựa chọn các đối tác tiềm năng cùng triển khai dự án,
 • Hỗ trợ thẩm định về mặt pháp lý đối với dự án đầu tư,
 • Cung cấp các thông tin thị trường liên quan đến dự án,
 • Lập phương án nghiên cứu khả thi.

Tư vấn và hỗ trợ triển khai dự án:

 • Tư vấn lập dự án đấu thầu xin giao, thuê đất,
 • Tư vấn đàm phán giá và phương thức thanh toán trong chuyển nhượng dự án,
 • Hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý chuyển nhượng bất động sản,
 • Lập hồ sơ dự án để trình và xin phê duyệt của các cơ quan quản lý chức năng, 

Tư vấn và thu xếp vốn:

 • Tư vấn lựa chọn phương thức huy động vốn hiệu quả và hỗ trợ triển khai,
 • Tư vấn quản lý và kiểm soát dòng tiền của dự án.

 Cung cấp thông tin đầu tư bất động sản:

 • Cung cấp các báo cáo nghiên cứu thị trường và hoạt động đầu tư bất động sản,
 • Đánh giá tiềm năng của dự án và phân tích khách hàng tiềm năng,

Tư vấn quản lý, điều hành và triển khai dự án,

 

Tư vấn khai thác, vận hành và kinh doanh hậu dự án,

 

Kết nối đầu tư bất động sản trong và ngoài nước.