Vietnamese    English    
  Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Thành viên Đối tác Tuyển dụng Liên hệ Hỏi & Đáp
Trang chủ Sự kiện
Đại diện AsiaInvest chia sẻ kinh nghiệm làm việc với các quỹ đầu tư quốc tế tại VREF 2024 (1/3/2024)
Ngày 05/01, dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARs) đã tổ chức Diễn đàn: “Diễn đàn Bất động sản Việt Nam 2024” (VREF 2024) với chủ đề “Vượt qua thách thức” tại Hà Nội.

Ngày 05/01, dưới s ch đạo ca Hip hi Bt động sn Vit Nam (VNREA), Hip hi Môi gii Bt động sn Vit Nam (VARs) đã t chc Din đàn: Din đàn Bt động sn Vit Nam 2024 (VREF 2024) vi ch đề Vượt qua thách thc” tại Hà Nội.

Din đàn thu hút s tham gia ca nhiu nhà qun lý, chuyên gia, din gi hàng đầu trong các lĩnh vc kinh tế, bt động sn, tài chính...; Các nhà đầu tư trong nước và quc tế quy tụ cùng tho lun, chia s quan đim v tình hình th trường bt động sn năm 2023, đồng thi phân tích tim năng, d báo trin vng phát trin ca th trường năm 2024 cùng các nhân tố chính ca thị trường, đặc biệt là nhân t thu hút dòng tin vào bt động sn trong thi gian ti. Các chuyên gia đưa ra nhn định th trường Vit Nam đã qua giai đon khó khăn nht. Tuy khó có s bùng n nhưng th trường s đi vào n định và phát trin t gia năm 2024.

Cũng tại Diễn đàn, đại din cho AsiaInvest – bà Diane Tan, Giám đốc tư vấn của AsiaInvest Singapore, đã chia sẻ kinh nghiệm với các đại biểu tham dự và đưa ra các lời khuyên cho các chủ đầu tư, các đơn vị phát triển bất động sản Việt Nam về những kinh nghiệm hay trong thu hút các nguồn vốn quốc tế, nhất là kinh nghiệm trong làm việc với các Quỹ đầu tư Singapore.

Dưới đây là một số hình ảnh của Diễn đàn VREF 2024

VREF 1

 
VREF 2
 
VREF 3
 
VREF 4
 
VREF 5
 
VREF 6
 
AsiaInvest vinh dự luôn đồng hành và hỗ trợ các hoạt động của VNREA sau khi 2 tổ chức ký Thoả thuận hợp tác vào tháng 01/2010.
(source: AsiaInvest)
 

 

 
  Trang chủ       
Các tin khác